Inspiración

Illote da Lanzada, Sanxenxo, marina, mar, atardecer, crepúsculo, dorado, naranja, ocaso, miralofoto. jaime ramos

Islote de A Lanzada

Sanxenxo (Pontevedra)