AGORA

O meu corpo estaba envolto polos berros dos marxinados e dos inocentes, pero eu non os escoitaba, porque os seus lamentos rompían unha e cen veces contra a barreira de murmurios levantada polos que tanto me encomiaban.

 

Os meus beizos, humedecéronse coas salgadas bágoas dos pobres e famentos cativos, mais tan lonxe me atopaba eu deles, que confundinas con pequenas gotas do mar que o vento facía voar ata bater contra a miña faciana.

 

As miñas mans estaban atadas con grosas cadeas que me arrastraban ao antollo dos que en min mandaban, mais eu pensaba, pobre de min; que era eu quen delas tiraba, guiando polo camiño da vida aos que me seguían e en min confiaban.

 

Ante min, mostrábanse os corpos miúdos, esnaquizados pola fame que sufrían os máis desfavorecidos. Pero eu non os podía ver, porque os meus ollos estaban tapados coa cega venda feita de ego e orgullo.

 

E é agora, cando por fin abro os ollos á realidade, cando comprendo que xa nada podo facer, que a miña alma está condenada ao tormento do lume eterno por esquecer e dar as costas, ao pobo que en min confiou e que tanto me axudou cando eu o necesitei. É agora cando por fin comprendo, que sen o pobo, sen a súa axuda e confianza, eu... non son nada.

 

Autor: Jaime Ramos Lorenzo

No día das Letras Galegas do 17 de maio de 2014

 

AHORA

Mi cuerpo estaba envuelto por los gritos de los marginados y de los inocentes, pero yo no los escuchaba, porque sus lamentos rompían una y cien veces contra la barrera de murmullos levantada por los que tanto me alababan.

 

Mis labios, se humedecieron con las saladas lágrimas de los pobres y hambrientos niños, mas tan lejos me encontraba yo de ellos, que las confundí con pequeñas gotas del mar que el viento hacía volar hasta batir contra mi cara.

 

Mis manos estaban atadas con gruesas cadenas que me arrastraban al antojo de los que en mí mandaban, mas yo pensaba, pobre de mí; que era yo quien de ellas tiraba, guiando por el camino de la vida a los que me seguían y en mí confiaban.

 

Ante mí, se mostraban los cuerpos menudos, destrozados por el hambre que sufrían los más desfavorecidos. Pero yo no los podía ver, porque mis ojos estaban tapados con la ciega venda hecha de ego y orgullo.

 

Y es ahora, cuando por fin abro los ojos a la realidad, cuando comprendo que ya nada puedo hacer, que mi alma está condenada al tormento del fuego eterno por olvidar y dar la espalda, al pueblo que en mí confió y que tanto me ayudó cuándo yo lo necesité. Es ahora cuando por fin comprendo, que sin el pueblo, sin su ayuda y confianza, yo... no soy nada.

 

 

Autor: Jaime Ramos Lorenzo

En el día de las Letras Galegas del 17 de mayo de 2014

¿Quieres colaborar en el mantenimiento

de esta página web?

ASADOR A CAPELA

Bayón, San Simón - Teléf. 986 500 052

Vilanova de Arousa

¿Quieres colaborar en el mantenimiento

de esta página web?